Bestuur

Bestuur Stichting Arnhems Ondernemerscentrum

Het bestuur is als volgt samengesteld

ir. Peter P. Dessens, voorzitter

adres Mendelssohnlaan 13, 6815 ET Arnhem
telefoon 026-4435372 en 06-51066113
email dessens@planet.nl
   

drs. Erik M. Meiberg, secretaris

adres Velperplein 8, 6811 AG Arnhem
telefoon 026-3551355 en 06-27085530
email meiberg@kplusv.nl
   

ing. Henk-Jan de Ruiter M.Sc., penningmeester

adres Schoutenboomgaardweg 1c, 3911 AG Rhenen
telefoon 0317-616128 en 06-55790626
email hjruiter@xs4all.nl
   

ir. Paul de Bruijn MBA, lid

adres Hogeschool Arnhem Nijmegen
Arnhem
telefoon 06 54982227
email paul.de.bruijn@gmx.net
   

ir. Martien Würdemann, lid

adres Weissenbruchstraat 6, 6813 KK
Arnhem
telefoon 06 12978313
email menl.wurdemann@hccnet.nl
   

Overige gegevens

Correspondentieadres
Mendelssohnlaan 13, 6815 ET Arnhem

Inschrijfnummer KvK 41051878
Bankrekeningnummer 65.39.47.410