Historie

Oprichting

De Stichting Arnhems Ondernemerscentrum is op 4 februari 1993 opgericht en ontstaan uit de fusie van Stichting de Broedplaats en Stichting Jonge Bedrijvencentrum Duitvinder. Stichting de Broedplaats, was de eigenaar / exploitant van een relatief klein bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Veilingstraat te Arnhem. Stichting Duitvinder was de eigenaar / exploitant van het bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Driepoortenweg te Arnhem. Het gebouw van Stichting Duitvinder is in 1989 door brand totaal verwoest. Na de fusie is het gebouw van de Broedplaats verkocht aan één van de huurders. Het kapitaal van de stichting werd gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de Broedplaats en de uitkering van de verzekeringspenningen na de brand van gebouw van Duitvinder.

Ondernemerscentrum Simon Stevin

In 1994 heeft de Stichting AOC tezamen met Compotex Arnhem B.V. een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd op industrieterrein 'het Broek'. Het gebouw, Ondernemerscentrum Simon Stevin genaamd, verhuurt kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimte aan startende bedrijven en bedrijven met een beperkte ruimtebehoefte. Het gebouw heeft een totale omvang van circa 5.450 m² verhuurbaar oppervlak, waarvan 2.670 m² kantoorruimte en 2.780 m² bedrijfsruimte. Bedrijven kunnen er één of meerdere units (vanaf 24 m²) huren en kunnen er gebruikmaken van een groot aantal collectieve faciliteiten.

In 2000 heeft de stichting AOC, nadat de bezettingsgraad van Simon Stevin voldoende was om een commerciële exploitatie te rechtvaardigen, haar aandeel in Simon Stevin verkocht aan Compotex Arnhem B.V. Met deze verkoop heeft de Stichting AOC haar financiële middelen vrijgemaakt voor nieuwe binnen de stichtingsdoelstelling passende projecten.

Stichting kiEMT

In 2003 heeft het bestuur van de Stichting AOC besloten om over te gaan op een thematische aanpak. Uitgaande van het economische beleid van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem, is er voor gekozen om startende ondernemers in de energie- en milieusector te gaan ondersteunen.
Zie daarvoor Stichting kiEMT.

Stichting DF&DC

Klik op de link hieronder voor meer informatie.
Zie daarvoor Stichting DF&DC.