Private investeerders gaan samenwerken

- Bureau KplusV Organisatieadvies heeft het initiatief genomen om een plek te creëren, waar (informele) investeerders en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Als eerste is getracht een aantal investeerders bijeen te brengen, die het van belang vinden dat op voor hen relevante terreinen wordt samengewerkt. De organisatievorm als zodanig is daarbij ondergeschikt, maar het begrip 'Hub' dat in de vliegwereld wordt gebruikt, weerspiegelt de bedoeling. Een plaats waar investeerders en ondernemers landen en met een andere lading en een nieuwe koers hun weg vervolgen.
Het AOC besluit om € 5.000 bij te dragen in de ontwikkelingskosten, als ook de gemeente Arnhem meedoet met een zelfde bijdrage.

terug naar nieuws